Skärmklipp 2016-05-23 13.13.20

NYHETER

2016

Mrs Green och Det Naturliga Steget har tillsammans utvecklat en analysmetod för Private Equity bolag. Analysen - Sustainability Due Diligence - syftar till att mäta risker, utmaningar, prioriteringar utifrån ett hållbarhets/framtidsperspektiv.
1. I samband med förvärv
2. Existerande portföljbolag/under ägandefasen
3. I samband med exit

Tveka inte att kontakta oss om det är intressant.

Läs hela inlägget »

Mrs Green och Det Naturliga Steget / The Natural Step tecknar samarbetsavtal
 
Samarbetet syftar till att marknadsföra, sälja och genomföra strategiska Hållbarhetsanalyser baserat på de fyra hållbarhetsprinciperna.
Att det Naturliga Steget, som är en av de ledande aktörerna inom hållbarhet, väljer att samarbeta med Mrs Green visar på att vårt erbjudande avseende analyser ligger rätt i tiden.
Det Naturliga Steget är idag en internationell nätverksorganisation som finns i tio länder, i Nordamerika, Europa och i Asien (läs mer om Det Naturliga Steget på http://www.detnaturligasteget.se )
"Samarbetet beräknas generera intäkter på ca 3 miljoner SEK på årsbasis,
säger Lotta Karlsson, VD på Mrs Green."
 

Läs hela inlägget »