Skärmklipp 2016-05-23 13.13.20

Mrs green och det naturliga steget fördjupar samarbetet

Mrs Green och Det Naturliga Steget har tillsammans utvecklat en analysmetod för Private Equity bolag. Analysen - Sustainability Due Diligence - syftar till att mäta risker, utmaningar, prioriteringar utifrån ett hållbarhets/framtidsperspektiv.
1. I samband med förvärv
2. Existerande portföljbolag/under ägandefasen
3. I samband med exit

Tveka inte att kontakta oss om det är intressant.